Wat we doen en voor wie

We geven je hieronder graag een eerste beeld bij wat we voor je kunnen betekenen. En als dat nieuwsgierig maakt, dan komen we graag vrijblijvend eens langs!

School

Kind en vak-mens-schap centraal, onderwijskwaliteit die staat als een huis. Kwaliteitszorg een zaak van het hele team. Dan gaat het klòppen.
Vanuit deze insteek begeleiden wij scholen op het gebied van missie- en visieontwikkeling, schoolontwikkeling, cultuurverandering, teamkrachttrajecten, leiderschap en kwaliteitszorg. 
Omdat leerlingen profiteren van goede samenwerking tussen thuis en school ondersteunen we scholen ook om educatief en didactisch partnerschap te realiseren.


Bestuur

Als bestuurder heb je veel op je bord. Wij denken en werken graag met je samen. Wij begeleiden onder andere bij herstelopdrachten, strategische vraagstukken, de verbetering van onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, slimmer werken met ken- en stuurgetallen, het Rijnlands organiseren van kwaliteitszorg, het implementeren van audits vanuit leren in plaats van beheren, fusie, communicatie-verbetering en lerende netwerken. 
We zijn daarnaast ook sparringpartner van Raden van Toezicht.

Samenwerkingsverband

De verbeteraanpak passend onderwijs stelt je als SWV voor interessante uitdagingen. Zoek je een sparringpartner die je hierin vanuit een brede kennis van ketenzorg, onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en veranderen verder kan helpen, dan staan we graag tot je dienst. We ondersteunen daarnaast ook in het geval van herstelopdrachten, slimmer werken met ken- en stuurgetallen, het Rijnlands inrichten van de kwaliteitszorg, verbetering van werkprocessen en bij interne professionaliseringsvragen. 


Gemeente

Onderwijs en zorg zijn sterk gedecentraliseerd. Gemeenten, onderwijsinstellingen en zorginstellingen zijn daardoor sterk van elkaar afhankelijk om beleid te laten slagen. Met de verbeteraanpak passend onderwijs wordt het daarbij cruciaal om tot goede afstemming te komen tussen onderwijs en de verschillende instanties op het gebied van jeugdzorg. 
De veelheid aan regelgeving is daarbij te vaak nog onderdeel van het probleem. Wij ondersteunen graag om vanuit samenhang tot werkende oplossingen te komen.

We geloven niet in standaardoplossingen, daarom leveren we standaard maatwerk. Zorgen dat het klòpt. Daar doen we het voor.

Maak kennis met onze integrale benadering van al je vraagstukken op het gebied van onderwijskwaliteit, opvoeding, kwaliteitszorg en veranderen. In een kosteloos gesprek verkennen we je wensen en vertalen die naar een heldere aanpak.

Gespreid leiderschap ontwikkelen, is voor mij een concrete manier om leren anders te organiseren. 

Elvrie croes

Company Name

Het vak-mens-schap van onderwijsprofessionals centraal stellen, is de kortste weg naar vitale, gelukkige scholen.

hans van rijn

Company Name

‘It takes a village to raise a child.’ Vanuit die insteek werk ik samen met SWV’s aan inclusief onderwijs.

sanne vos

Company Name

Als je een nieuwe koers inslaat, heb je  geen baat bij iemand die zegt hoe het moet maar aan iemand die ‘meespeelt’.

mees hendriksen

Company Name

Doe de dingen eens anders en sta versteld. Vanuit creatieve spanning ontstaan de mooiste dingen. 

bart kloppenburg

Company Name