Verbindt de vragen van jouw school aan je eigen leervragen en regel je herregistratie

We hebben het over herregistratie door middel van informeel leren. Met informeel leren staat de eigen schoolpraktijk centraal. Dit context-specifieke leren is bij vele onderzoeken als methodiek naar voren gekomen met de grootste leeropbrengst en de meest blijvende resultaten.

Door je eigen schoolpraktijk te verbinden aan eigen leerdoelen kun je via de route van informeel leren zorgdragen voor je herregistratie.

Eerlijk is eerlijk, dat moet bij je passen. Misschien heb jij meer baat bij de sturing vanuit een opleiding of een cursus. 

Sta je liever zelf volledig aan het stuur van je eigen ontwikkeling? Ben je iemand die reflectie niet uit de weg gaat? Dan raden we je deze route van informeel leren van harte aan. 

Met onze partner MentesMe kun je trajecten in het kader van informeel leren bij ons laten beoordelen. Wat we voor je kunnen betekenen

Informeel leren kun je in je eentje doen, met collega’s of zelfs als directeurennetwerk. Als je toch al bezig bent, kun je net zo goed slimme verbindingen maken! 

persoonlijke begeleiding

Voor jou is herregistratie geen moetje maar een kans om zowel verder te komen in schoolont-wikkeling als je eigen leiderschapsvaardigheden te vergroten. 

groepsgerichte begeleiding

Als directienetwerk verdiepen jullie je in een bepaald thema. Dat doen jullie het liefst op een manier die uitgaat van de eigen praktijk èn het leren van en met elkaar versterkt. Je wilt graag dat dit ook gebruikt kan worden in het kader van herregistratie.  

online ondersteuning 

Je bent van het zelf doen en regelen. Waar je behoefte aan hebt, is iemand die geregeld even een uurtje meekijkt en meedenkt. Daarvoor bieden wij korte online klankbordsessies. 

professionele beoordeling

Je kunt bij ons terecht voor de ‘professionele beoordeling’ van trajecten in het kader van informeel leren. We bieden je slimme tools die structuur geven aan deze vorm van leren en een veelheid aan verslaglegging voorkomen.