De inrichting van
kwaliteitszorg

 • Je wilt hulp bij een herstelopdracht. 
 • Je wilt kwaliteitszorg een zaak van het hele team maken. 
 • Het huidige kwaliteitszorgstelsel voelt vooral als een ‘moetje’. Daar wil je van af. 
 • Je vraagt je af of het niet effectiever kan. 
 • Je wilt dat de informatie die verzameld wordt, past bij visie van de (school)organisattie. 
 • En vul maar aan! 


Rijnlands werken met kwaliteitsinstrumenten

 • Het werken met jullie kwaliteitsinstrument gaat teveel over ‘voldoen’. 
 • Je wilt het eigen verhaal centraal stellen. 
 • Je wilt dat de inzet van kwaliteitsinstrumenten bijdraagt aan een onderzoekende cultuur. Op elk niveau. 
 • Je wilt dat kwaliteitsinstrumenten veel meer dan nu middelen zijn in handen van de professionals .  
 • En vul maar aan!


Van informatie
naar dialoog

 • Je gelooft dat reflectie het kloppende hart is van een kwaliteitscultuur. 
 • Je wilt dat informatie op alle niveaus wordt benut om ‘pit’ te geven aan de dialoog over goed onder onderwijs. 
 • Je wilt handvatten in het voeren van de reflectieve dialoog over goed onderwijs. 
 • Je wilt audits goed èn inspirerend. Minder gericht op checken, meer op leren. En dus op dialoog. 
 • En vul maar aan! 


Kwaliteitszorg geweldig maken, dat is onze drive!

Inrichting
kwaliteitszorg

Herstelopdrachten

Kwaliteitszorg Rijnlands organiseren

Aan de slag met lerende audits

Werken met ken- en stuurgetallen

Kwaliteit analyseren van informatie

Betekenisvol werken met kwaliteitsinstrumenten 

Rijnlands werken met kwaliteitsinstrumenten

Leren werken vanuit de bedoeling

Teamleden weer aan het roer zetten

Informatie leren vertalen naar ‘hefbomen’

De reflectieve dialoog
centraal stellen

Informatie vertalen naar kerninzichten 

Vragen leren stellen bij informatie

Vanuit informatie de dialoog leren voeren 

De reflectieve dialoog op elk niveau toepassen-

De reflectieve dialoog als ‘kwaliteitsinstrument’

Kwaliteitszorg weer tot een leerrijk, natuurlijk proces maken, daar wordt alles en iedereen beter van.

hans van rijn

Lerende audits leveren je organisatie zoveel energie op. En je komt zoveel meer tot de kern met elkaar.

sanne vos

Aan het stuur staan, start met het definiëren van wat voor jullie kwaliteit inhoudt. 

bart kloppenburg